Limra Water Jet

Waterjet (Su jeti) nedir?

Waterjet; (su jeti) akla gelebilecek her türlü malzemenin çok büyük basınçlı su ile kesilmesi işlemidir. Kalınlıkları 0.1 mm'den 200 mm'ye kadar sert veya yumuşak ayrımı olmaksızın, 0,12 - 1,1 mm çaplar arasında su veya su-abrasif karışımının çok yüksek hızla (800 m/sn) ve 4000 bar’lık yüksek bir basınçla malzeme üzerine püskürtülen su ile gerçekleşen bir kesme işlemidir.

Waterjet farklı renklerdeki plaka veya karoların istenen her türlü formda kesilerek, iç içe ve yan yana, puzzle benzeri birleştirilmek suretiyle bir bütün haline getirilmesi şeklindedir. Böylelikle, istenen her türlü form ve desende, yer (zemin) göbekleri, yer veya duvar bordürleri, masa tablaları, lavabo veya mutfak tezgahı süslemeleri imal etmek mümkündür.

Her türlü malzemenin waterjet yöntemiyle kesilebiliyor olması sayesinde, metaller, doğal taşlar, cam, ahşap ve yapay malzemelerin birbiriyle kombine edilerek, alışılagelmiş mimari konseptlerin dışında üretimler, dolayısıyla tasarımlar yapmak mümkündür.

Waterjet teknolojisinin avantajları

  • Waterjet (su jeti), soğuk bir proses olması sayesinde, termik nedenlerden kaynaklanabilecek, yanma, erime, sertleşme şekil değiştirme gibi sorunlara neden olmaz. Lazer ile kesilemeyecek farklı yanma veya erime sıcaklıklarına sahip malzeme çiftleri, sandviç malzemeler su jeti ile kesilebilir.
  • Kimyasal kirlilik oluşmaz. Bu avantajı sayesinde gaz emme, arıtma, filtrasyon gibi ek yatırıma gerek duymaz.
  • Malzeme kayıpları en aza indirilir.
  • Çok dar ve keskin köşelerin işlenmesi (kesilmesi) mümkündür.
  • Petek dokulu tüm malzemeler, waterjet (su jeti) ile kesilebilir. Water et ile kesilme kesitinde, alt veya üst tarafında çapak oluşmaz, böylelikle ek bir taşlama, düzeltme işlemi gerekmez.


  • Copyright © Limra Mermere. All rights reserved.
  • AdaCreative