Limra

LİMRA TAŞI, Antalya iline 120 km. uzaklıkta, Finike kazasının denize 5 km. mesafede ve tarihi Limra bölgesindeki ocaklardan çıkarılmaktadır. Açık krem renginde homojen bir yapıya sahip kireç taşıdır. Taşınabilir büyüklükte, istenilen ebatta blok vermektedir. Hafif ve yalıtkan özelliğinden dolayı dış kaplama malzemesi olarak aranılan iç ve dış pazarda beğeni kazanan bir yapı taşıdır.
Fiziko-Mekanik Analiz Değerlendirme
T.S.E. 2513'e göre yapılan birim hacim ağırlık deneyinde, ortalama birim hacim ağırlık 2.2 gr/cm³ olarak bulunmuş olup ortalama özgül ağırlık ise 2.6 gr/cm³ olarak belirlenmiştir. T.S.2513'e göre traverten dışında yapı ve kaplama taşı olarak kullanılacak doğal taşlarda özgül ağırlığın 2.55 gr/cm³ 'ün üzerinde olması istenmekte olup LİMRA bu standarda uymaktadır.
Su İçeriği-Su Emme:
Doğal taşların su etkisi ile çözülmesi, özellikle dış kaplama malzemesi olarak kullanılan taşlar için önemli bir husus olmaktadır. Doğal taşlar atmosfer şartları altında zamanla yavaşta olsa kimyasal ve fiziksel etkilerle değişmeye uğramaktadır. Çözülme şiddeti, hepsinde aynı olmayıp, taşların kimyasal bileşimi, yapısı ve su emme özelliğine göre değişmektedir. Az su emenler, binaların dış kaplamaları için ideal olmaktadır. T.S. 1910'a göre yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan doğal taşlarda atmosfer basıncı altında ağırlıkça su emme yeteneği % 7,5'den, hacimce su emme yateneği %12'den az olmalıdır. LİMRA'nın ağırlıkça su emmesi %5,1 ve atmosfer basıncı altında hacimce su emme miktarı %11,3 olarak tespit edilmiştir. Bu bulgular, su içeriği- su emme özellikleri itibariyle LİMRA'nın T.S. 1910!a uygunluğunu göstermektedir.
Isı Yalıtımı:
Diğer bilinen mermerlerden üç kat daha ısı yalıtımı sağlamaktadır. Isı geçirgenlik katsayısı , Burdur bej ve salome'ye nazaran üç kat daha düşüktür 0.8 W/m.K dir.
s <s